Ga verder naar de inhoud

Privacy policy

Privacyverklaring Cultuurstream.be

ALGEMEEN

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het gebruik van deze website.

Door bepaalde onderdelen van deze website te gebruiken, door u in te schrijven op onze Cultuurstream nieuwsbrief, of door het webformulier in te vullen geeft u informatie door die toelaat u als persoon te identificeren. Deze Privacyverklaring hoort samen met de andere Gebruiksvoorwaarden (zie footer van deze website) en geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Wij raden u aan om beide documenten aandachtig door te lezen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Cultuurconnect. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat u de nodige informatie kan vinden.

Wie gebruik maakt van onze website, zich inschrijft op onze Cultuurstream nieuwsbrief, of een feedbackformulier invult, aanvaardt deze Privacyverklaring.

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEGEVENS?

Cultuurconnect vzw is een organisatie van de Vlaamse overheid. Ze wil openbare bibliotheken en cultuurcentra ondersteunen en begeleiden in het scherp stellen en waarmaken van hun doelen in de digitale samenleving.

Cultuurconnect vzw

Priemstraat 51, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0629.858.909

De Data Protection Officer (DPO) van Cultuurconnect kan worden bereikt via bovenstaand adres (t.a.v. Data Protection Officer), of via dpo@cultuurconnect.be.


OP WELKE MANIER WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?

Wanneer u de website bezoekt, dan worden een beperkt aantal bezoekersdata bijgehouden. Het gaat enerzijds om anonieme of geaggregeerde gegevens (zoals browser type, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de pagina's die u op onze website bezoekt, …) en anderzijds om uw IP-adres. Dit wordt omstandig uitgelegd in de aparte Cookieverklaring, die u in de footer van de website terugvindt. Hierin wordt ook verduidelijkt wat u zelf kan doen om (deels) te vermijden dat dergelijke gegevens worden bijgehouden.

Wanneer u zich inschrijft op de Cultuurstream nieuwsbrief worden een aantal persoonsgegevens opgevraagd.

Wanneer u feedback geeft via het webformulier worden een aantal persoonsgegevens opgevraagd.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?


 • identificatiegegevens: (enkel bij inschrijven op de nieuwsbrief) naam en voornaam;
 • contactgegevens: (enkel bij inschrijven op de nieuwsbrief of optioneel bij het invullen van het feedbackformulier) e-mailadres;
 • loggegevens van gebruikersactiviteiten, bv. IP-adres;
 • anonieme of geaggregeerde gegevens in het kader van websitegebruik, bv. browser type, het gebruikte besturingsprogramma, de bezochte pagina's;
 • communicatie: (optioneel, enkel bij invullen van het feedbackformulier) gebruikersfeedback.

WAAROM WORDEN UW GEGEVENS BIJGEHOUDEN EN VERWERKT?

Uw gegevens worden bijgehouden en verwerkt voor volgende doeleinden:

1. Functionele doeleinden

 • verwerkingen ikv permanente optimalisatie van de website voor de gebruikers; gebruiksanalyse van de website;
 • (optioneel) verwerking e-mailadres in functie van het toesturen van de nieuwsbrief;
 • (optioneel) verwerkingen ikv verwerking feedback via webformulier.

2. Beheerdoeleinden

 • Gebruiksbeheer en helpdesk door bevoegde Cultuurconnectmedewerkers of bevoegde medewerkers van de IT-leverancier;

3. Loggingdoeleinden

 • verwerkingen ikv registratie van gebruikersactiviteiten voor probleemoplossing en audit doeleinden;

4. Statistische doeleinden:

 • genereren en inzien van rapporten en statistieken op basis van gebruik.

WAAR WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

De gegevens die in het kader van het gebruik van de website verzameld worden, worden gehost op een externe locatie binnen de EU in functie van effectief beheer van de systemen door de IT-leverancier.

Voor het beheer en de verzending van de nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van de diensten van MailChimp met basis in de U.S.A. Dat betekent dat Mailchimp als verwerker mee in deze dienstverlening ingeschakeld is. MailChimp maakt gebruik van web beacons die bijhouden wie de nieuwsbrief opent en wanneer. Daarnaast kunnen ook de clicks op een link in de nieuwsbrief worden gemeten. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van MailChimp: https://mailchimp.com/legal/pr...;

In het kader van gebruikersfeedback via het webformulier, maken wij ook gebruik van Google Forms. Meer informatie kan u vinden in het privacybeleid van Google, met betrekking tot haar service Google Forms.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Wat betreft de anonieme of geaggregeerde gegevens en het IP-adres, verzameld via cookies in het kader van het gebruik van de website, zie de aparte Cookieverklaring.

Uw naam, voornaam en e-mailadres wordt bijgehouden zolang u geabonneerd blijft op de nieuwsbrief. Uitschrijven is steeds mogelijk via de beschikbare opt-out in elke nieuwsbrief.

Indien u uw e-mailadres meegeeft bij het invullen van feedback, dan wordt uw e-mailadres maximaal twee jaar na het verwerken van de feedback verwijderd. Uiterlijk op dat moment wordt de gebruikersfeedback geanonimiseerd.

HOE LAAT U UW RECHTEN GELDEN?

U hebt altijd het recht om de door u meegedeelde persoonsgegevens (onder de voorwaarden vermeld in de GDPR)

● op te vragen en in te kijken (art. 15 GDPR), of over te dragen (art. 20 GDPR); u kan in dat kader een volledige export van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat verkrijgen;

● te (laten) wijzigen of vervolledigen (art. 16 GDPR);

● te (laten) schrappen (art. 17 GDPR).

Dit kan met betrekking tot één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden. U kan ook vragen om volledig te worden verwijderd uit alle databases. U wordt dan meteen verwijderd als gebruiker van Cultuurstream.be en dus ‘vergeten’.

Daarnaast heeft u steeds het recht om

● Beperking van de verwerking te vragen (art. 18 GDPR);

● Bezwaar te maken tegen de verwerking (art. 21 GDPR).

U kan uw rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te mailen naar dpo@cultuurconnect.be. Wij vragen u hierbij wel uw identiteit te bewijzen via een kopie van (voor- en achterkant) van uw identiteitskaart.

Binnen een maand na ontvangst van het verzoek (behoudens verlenging van deze termijn, overeenkomstig art. 12 GDPR) zal u informatie verstrekt worden over het gevolg dat aan uw verzoek gegeven is.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Cultuurconnect neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens en om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit ervan te garanderen.

ALS HET MISGAAT...

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij.

Het verspreid geraken van uw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons, tenzij wij vastgesteld in gebreke gebleven zijn om een adequaat beveiligingsniveau te verstrekken.

KLACHTEN

Heeft u ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met dpo@cultuurconnect.be.

Meer informatie over klachtenprocedures vindt u op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

WIJZIGINGEN

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 9/9/2020.